Teenuste hinnad

Teenuste hinnad
TeenusHind
I jao kanne1 €
II jao kanne1 €
III ja IV jao kanne kokku1 €
Terve registriosa3 €

*Hindadele ei lisandu käibemaksu   
*Ostetud andmetega saab 24 tunni jooksul korduvalt tutvuda, tehes päringut samalt IP-aadressilt. 

Vaata jagudes olevate andmete detailset kirjeldust

 

Muud e-kinnistusraamatu teenuste hinnad
Andmetöötlustasu* alates 01.01.2023
(Andmete pärimise miinimumtasu on 15  € +KM, mis sisaldab 15 minutit andmetöötlust)
60€/h + KM
Isiku kinnistute loetelu (XML teenus)1 €/päring

*Andmetöötlustasu ei lisandu:

  • riigiasutusele;
  • kohtule;
  • kohtutäiturile;
  • valla- või linnavalitsusele;
  • avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusest tuleneva avalik-õigusliku ülesande täitmiseks.

Hindasid ja teenuseid reguleerib justiitsministri 22.01.2001. a määrus nr. 8 "Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus" ning ​Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkiri.

Tasu arvestamise alused

Äriregistri ja kinnistusraamatu teabe väljastamise tasu lähtub põhimõttest, et teenitav tulu peab katma justiitshalduspoliitika valdkonnaga seotud infosüsteemide ülalpidamise (e-toimik; elektrooniline Riigi Teataja; Abieluvararegister; Laevakinnisturaamat; Digitoimik; Ametlikud Teadaanded jm) kulud.