PrintPDF Jaga

Korduvad küsimused

Karistusregistri väljavõtte saamiseks tuleb teha päring karistusregistrisse, mille alusel väljastatakse registriteade.
Karistusregistri päringut on võimalik teha elektrooniliselt e-posti teel, e-toimiku keskkonnas või paberkandjal tavapostiga.