Uudised

Loe edasi

Majandusaasta aruanded on veel esitamata rohkem kui pooltel ühingutel. Justiitsministeerium tuletab meelde, et majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud. 

Kõik juriidilised isikud, kellel on majandusaasta aruande esitamise kohustus ja kelle majandusaasta lõppes 31.12.2023, peavad esitama majandusaasta aruande 30. juuniks. Kuna sel aastal langeb tähtaeg pühapäevale, siis loetakse tähtaegseks ka 1. juulil esitatud aruanded. 

Loe edasi

Majandusaasta aruande sisestamiseks ja esitamiseks on jätkuvalt võimalik anda volitusi e-äriregistri majandusaasta aruannete esitamise portaalis, mille kaudu saadetakse aruanne äriregistrile. Veebruari alguses valmis aga uus keskne volituste haldamise infosüsteem Pääsuke, mis asub riigiportaalis eesti.ee ja pakub iseteeninduskeskkondade volituste haldamiseks hulganisti lisavõimalusi.

Loe edasi

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) viib Justiitsministeeriumi tellimusel läbi riigihanget süüdimõistetute ja vahistatute elektrooniliste jälgimisseadmete rentimiseks, mille kasutusrendi lepingu sõlmimine on kohtuvaidluste tõttu viibinud. Viimase osas on tänaseks jõustunud lõpplahend ja vanglateenistus saab peagi kasutusele võtta uued kvaliteetsed seadmed.

Loe edasi
E-äriregistri portaalis on ka sel aastal tehtud mõningaid uuendusi, mis puudutavad majandusaasta aruande koostamist ja esitamist. Peamiselt on täiendused seotud õiguste laiendamisega aruande elektrooniliseks esitamiseks, näiteks kui ühingul puudub juhatus, või majandusaasta aruanne ei ole juuni lõpuks veel kõigi osapoolte poolt kinnitatud.
Loe edasi

Tänasest jõustuvad olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus. Uusi võimalusi luuakse e-äriregistrisse ka ettevõtjatele.