Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Saame tuttavaks

RIK on Justiitsministeeriumi IT-arenduskeskus, mis tegeleb mastaapsete digiprojektidega, et lihtsustada Eesti justiits- ja ettevõtluskeskkonda.

Pühendume oma 280-liikmelise meeskonnaga igapäevatöös sellele, et meie loodavad digilahendused on ennekõike inimkesksed, samuti nutikad, aga ka eeskujuks maailmas.

Oleme Eesti esimene IT-maja, mis loodi juba 1994. aastal. Täna tegutseme IT-arenduskeskusena, millel on endal olemas kogu vajaminev arendusvõimekus, kuid suuremate või kiiremate tööde korral kaasame hanke korras ka väliseid partnereid.

Meie arendatud teenustest kõige tuntumad

 • E-äriregister
 • E-kinnistusraamat
 • E-arveldaja
 • E-toimik
 • E-notar
 • Karistusregister
 • Kohtute infosüsteem
 • Prokuratuuri infosüsteem
 • Vangiregister
  + ca 70 muud teenust

Lisaks süsteemidele arendame ja haldame ka veebe, pakume ühistöökeskkondi ning teenindame väljaspool justiitshaldusala jõudumööda ka teisi asutusi.

Peame oma IT-majas oluliseks

Töötajate arengut
 • Erialased koolitused
 • Koolis käimine ja õppepuhkus
 • Praktikavõimalused
 • Oma raamatukogu jpm
Töö- ja pereelu tasakaalu
 • Hübriidtöö võimalused
 • Paindlik tööaeg
 • Tervisepäevad
 • 35 päeva põhipuhkust
Positiivset tööõhkkonda
 • Uus töökeskkond
 • Lemmikloomad kontoris
 • Puuviljapäevad ja kohvihommikud
 • Vabaajakorrus (lauatennis, koroonalaud, Xbox jne)
Töötajate tervist
 • Oma jõusaal
 • Spordihüvitis
 • Ühised spordipäevad
 • Prillihüvitis jpm

Meie strateegilised eesmärgid

 • Lõppkasutaja rahulolu >90%
 • Efektiivne arendusteenus, mis tagab tellija rahulolu >90%
 • Organisatsiooni areng

RIKi struktuur