PrintPDF Jaga

Lepinguinfo

Sõlmides lepingu e-äriregistri kasutamiseks saate sama lepingu raames üheaegselt kasutada ka e-kinnistusraamatut, Euroopa Äriregistrit, Visualiseeritud Äriregistrit ja XML-teenuseid (va rekvisiitide lepingu sõlmimisel).
Lepingu sõlmimiseks palume täita ühe järgnevatest taotluse vormidest ja edastada taotlus elektrooniliselt samas keskkonnas. Pärast lepingutaotluse täitmist saadab RIK lepingu allkirjastamiseks digitaalselt või paberkandjal.


Teenustasu võetakse igakuise abonenditasuna 9,58 eurot iga algava lepingukuu eest, millele lisanduvad tehtud päringute tasu ja käibemaks.
Lisainfo: 680 3160, info@rik.ee