Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

EMTAK tegevusalad

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on Euroopa Ühenduse majandustegevusalade klassifikaatori (NACE) Eesti kohandustega versioon. 

Tegevusalade klassifikaator on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust.

Tegevusala määramine

  • Tegevusala määramisel tuleb esmalt valida sobiv valdkond, seejärel tegevusega kattuv alajaotus, mille kood on nelja- kuni viiekohaline.
  • Ettevõtte loomisel või majandusaasta aruande koostamisel saab sisestada minimaalselt neljakohalise koodiga tegevusala.
  • Põhitegevusala saab hiljem äriregistri andmetes muuta vaid majandusaasta aruande esitamisega.

EMTAK on aluseks tegevusala määramisel, mis on omakorda oluliseks allikaks erineva valdkonnastatistika tootmisel. Samuti võimaldab tegevusaladesse liigendamine rahvusvahelist võrreldavust vastava valdkonna sees.

 

Lisainfo: [email protected]