PrintPDF Jaga

Dokumendiregister

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda
alates 01.01.2009 RIK-is registreeritud nende elektrooniliste dokumentide sisuga, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. 
Varasemate dokumentide ja juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud üksnes meta-andmed.
Dokumendiregistris ei ole avaldatud teavet, mis on avaliku teabe seaduse § 35 ja/või direktori käskkirja alusel kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks. 

Dokumendiregister alates 01.01.2006

Selleks, et tutvuda varasemate dokumentide sisuga, palume esitada teabenõude .