Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Dokumendiregister

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda alates 01.01.2009 RIK-is registreeritud nende elektrooniliste dokumentide sisuga, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. 
Varasemate dokumentide ja juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud üksnes meta-andmed.
Dokumendiregistris ei ole avaldatud teavet, mis on avaliku teabe seaduse § 35 ja/või direktori käskkirja alusel kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks.

Dokumendiregister alates 01.01.2006

Selleks, et tutvuda varasemate dokumentide sisuga, palume esitada teabenõude.