Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Kinnistuportaal

Kinnistuportaal on veebipõhine avalduste ja dokumentide esitamise keskkond, mis on mõeldud kõigile, kellel on vaja kinnistusosakonnale esitada kinnistamisavaldusi ning kes ei pea esitamisel lisama notariaalselt tõestatud käsutustehingut. Viimasel juhul koostab ja esitab kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale notar.

Juhul kui isik soovib näiteks talle kuuluvat kinnistut jagada või kustutada kinnistut koormava hüpoteegi, saab koostada vastava avalduse ja esitada kinnistuportaali kaudu.

Lisaks kinnistamisavaldustele saavad portaali kasutajad koostada ja esitada määruskaebuseid tehtud kandemääruste peale, anda kinnistusraamatusse kande tegemiseks vajalikke nõusolekuid, volitada kinnistamisavalduse esitamiseks ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas.

Portaal on mõeldud:

 • eraisikule;
 • ettevõtjale, panga esindajale, advokaadile;
 • riigiasutuste töötajale;
 • kohaliku omavalitsuse töötajale;
 • kohtutäiturile, pankrotihaldurile jt.

Kinnistuportaalis saab:

 • esitada kinnistamisavaldusi (juhend avalduse esitamiseks);
 • esitada hüpoteegi kustutamise avaldusi (juhend hüpoteegi kustutamiseks);
 • avaldusi muuta ja tagasi võtta ning esitada täiendavaid dokumente;
 • anda vajalikke nõusolekuid kande tegemiseks;
 • volitada kinnistamisavalduse esitamiseks;
 • jälgida kinnistamisavalduse menetlusinfot reaalajas;
 • esitada määruskaebuseid;
 • tasuda riigilõivu (riigilõivu tasumise juhend);
 • tutvuda kinnistut puudutavate teadetega ühes kohas.

Kinnistamisavaldus vaadatakse kinnistusosakonna poolt üldjuhul läbi ühe kuu jooksul arvates selle esitamiseks. Erandiks on esmakinnistamine, vastav kinnistamisavaldus vaadatakse läbi kolme kuu jooksul.


Kinnistuportaali kasutajatugi:
[email protected]
+372 680 3160
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00