E-notar

E-notar on elektrooniline keskkond, mis aitab notareid nende igapäevatöös ning võimaldab elektroonilist suhtlust notarite ja riigi vahel. Notaritele loodud e-keskkonnas saavad kasutajad teha kõik oma tööks vajaliku ning lisaks on süsteemi kaudu võimalik pärida andmeid 16-st erinevast registrist, näiteks: abieluvararegister, ametlikud teadaanded, Eesti väärtpaberi keskregister, ehitisregister, kinnistusraamat, liiklusregister, maakataster, pärimisregister, rahvastikuregister, väikelaevade register, äriregister. 

Kasutajad

E-notari lahendust saavad kasutada notarid ja notaribüroo töötajad (notari asendajad, juristid, sekretärid, registraatorid ja arhivaarid). Selle juurde kuuluvat iseteenindusportaali, mis võimaldab kaugtõestust, et osaleda notaritehingus virtuaalselt, saavad aga kasutada kõik, kui toiming on notari meelest kaugtõestamise teel võimalik.

Kaugtõestamisega toimingute tegemine on kokkuleppel notariga võimalik kliendile sobivas kohas (nt kodus) või viies Eesti välisesinduses: Helsingis, Stockholmis, Brüsselis, Riias ja Londonis ning selliselt saab läbi viia kõiki notariaalseid toiminguid peale abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise. 

E-notar võimaldab:

 • pidada notari päevakava ja kasutajate isiklikku kalendrit,
 • teha usaldusväärseid päringuid riiklikest registritest,
 • koostada lepinguid ja neid digitaalselt allkirjastada,
 • registreerida ametitegevusi (ametitoiminguid ja –teenuseid),
 • kanda sisse hoiuseid (deposiite),
 • väljastada apostille,
 • koostada arveid ja riigilõivude maksekorraldusi,
 • edastada kandeid riiklikesse registritesse,
 • muuta kliendile notariga asjaajamine lihtsamaks - erinevalt varasemast ei pea klient enam notarile esitama suurt hulka paberdokumente,
 • tutvuda notaril endal vajalike andmete ja dokumentidega,
 • minimeerida andmete topeltsisestust, paberitööd ja printimist nii notarite kui registripidajate jaoks.
   

Notarite Koda on loodud e-teenuse omanik ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus arendab, haldab, pakub kasutajatuge ning koolitab kasutajaid.

Lisainfo: [email protected]