Registriteate väljastamine

Registrite ja Infosüsteemide Keskus väljastab päringu vastuse kahe tööpäeva jooksul*. Soovides päringu vastuse väljastamist tavapostiga, tuleb arvestada ASi Eesti Post (Omniva) poolt lisanduva kirja kohaletoimetamise ajaga (paarist päevast kuni kahe nädalani).

Registriteade väljastatakse: 

  • Digitaalallkirjastatud failina (PDF), mis saadetakse taotluses märgitud e-posti aadressile. Dokumendi avamiseks on vaja üksnes ID-kaardi tarkvara olemasolu, mille saab laadida SIIT. 
  • Paberkandjal allkirja ja templiga. Dokument saadetakse taotluses märgitud aadressile tavapostiga.

Karistusregister väljastab registriteateid üksnes eesti keeles. Vajadusel palume pöörduda vandetõlgi poole. Karistusregistri päringu apostillimise kohta leiab rohkem infot Notarite Koja veebilehelt.