PrintPDF Jaga

Riigihanked

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2020. aasta planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega 60 tuhat eurot (ilma km-ta) või rohkem:

  • kesksed hanked - riigihanked, mille RIK korraldab vastavalt VV korraldusele ministeeriumite, ministeeriumi valitsemisala ja Riigikantselei eest. Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud asutustele kohustuslik;
  • ühised riigihanked - riigihanked, kus lisaks RIKile on ostjaks ka teised hankijad.

2020. aastal korraldab RIK nii keskseid kui ühishankeid ning nende kohta saab täiendavat infot: https://kesksedhanked.rik.ee/rik/

Lisaks kesksetele ja ühishangetele on sel aastal plaanis korraldada:

  • Dünaamiline hankesüsteem tarkvaraarenduste ja arendusressurssi soetamiseks
  • Dokumendihaldussüsteemi arendustööd
  • e-kataloogi arenduse lisatööd
  • Kinnistusraamatu uus infosüsteem KRIS5 II etapp – täisfunktsionaalsus
  • Multimeedia seadmete paigaldus raamlepinguga
  • Nõuete ja arestide Infosüsteemi ärianalüüs ja kasutajaliidese prototüübi loomine
  • Oracle poolt müüdavad tarkvara litsentsid ja nende tootetugi
  • Prokuratuuri Infosüsteemi III etapp – digimenetlus

Täpsem informatsioon kavandatavatest ja teostamisel olevatest  riigihangetest ning kontaktinfo, mille kaudu on muuhulgas võimalik ühineda tehnilise dialoogiga, on leitav RIKi hangete veebilehel.
Info meie asutuse poolt varem korraldatud või korraldamisel olevate riigihangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankekord