Jaga

Riigihanked

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2018. aasta planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega 60 tuhat eurot (ilma km-ta) või rohkem:

 • kesksed hanked - riigihanked, mille RIK korraldab vastavalt VV korraldusele ministeeriumite, ministeeriumi valitsemisala ja Riigikantselei eest. Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud asutustele kohustuslik;
 • ühised riigihanked - riigihanked, kus lisaks RIKile on ostjaks ka teised hankijad.

2018. aastal korraldab RIK nii keskseid kui ühishankeid ning nende kohta saab täiendavat infot: https://kesksedhanked.rik.ee/rik/ .

Lisaks kesksetele ja ühishangetele on sel aastal plaanis korraldada:

 • Serveriruumi kappide, külmatunneli ning kaabelduse soetus ja paigaldustööd Luksemburgis;
 • Kinnistusraamatu infosüsteemi arhitektuuri analüüs;
 • Helisüsteemide soetus kohtusaalidesse koos paigaldusega;
 • Prokuratuuri infosüsteemi arendus;
 • Fujitsu seadmete tehnilise toe ja laienduste soetamine raamlepinguga;
 • Pythoni keeles tarkvaraarendused raamlepinguga;
 • SiseTV lahenduse ja hoolduse soetus
 • Kinnipeetavate kõneside
 • Kinnistusraamatu infosüsteemi arendamine
 • Veritas varundustarkvara uuendamine
 • Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine
 • HP tugiteenuste soetamine
 • Patendiameti avalduste portaali ja menetlustarkvara laiendamine
 • Kultuurimälestiste riikliku registri (register.muinas.ee) lisaarenduste hankimine
 • Prokuratuuri infosüsteemi hooldustööde ostmine
 • Viirusetõrje tarkvara litsentside rentimine ja ostmine raamlepinguga
 • JIRA litsentside soetus

Täpsem informatsioon kavandatavatest ja teostamisel olevatest  riigihangetest ning kontaktinfo, mille kaudu on muuhulgas võimalik ühineda tehnilise dialoogiga, on leitav RIKi hangete veebilehel.
Info meie asutuse poolt varem korraldatud või korraldamisel olevate riigihangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankekord