PrintPDF Jaga

Riigihanked

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2019. aasta planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega 60 tuhat eurot (ilma km-ta) või rohkem:

 • kesksed hanked - riigihanked, mille RIK korraldab vastavalt VV korraldusele ministeeriumite, ministeeriumi valitsemisala ja Riigikantselei eest. Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud asutustele kohustuslik;
 • ühised riigihanked - riigihanked, kus lisaks RIKile on ostjaks ka teised hankijad.

2019. aastal korraldab RIK nii keskseid kui ühishankeid ning nende kohta saab täiendavat infot: https://kesksedhanked.rik.ee/rik/ .

Lisaks kesksetele ja ühishangetele on sel aastal plaanis korraldada:

 • Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlustarkvara hooldustööde ja lisaarenduste tellimine
 • Patendiameti avalduste portaali ja menetlustarkvara laiendamine
 • Appdynamics litsentside rentimine
 • Muuseumide infosüsteemi arendused raamlepinguga
 • Andmekaitse inspektsiooni pöördumiste veebiteenuste analüüs
 • .Net-platvormil C# keeles loodud tarkvaraarenduste ja arendusressurssi ostmine raamlepinguga
 • Serverite ja kettamassiivide lahendus
 • Vanglate e-pood
 • Infosüsteemide ja registrite turvatestimine
 • Helisalvestustarkvara hange
 • Transkribeerija hange
 • Kohtuekspertiisi infosüsteemi (KEIS2) ärianalüüs ja prototüüp

Täpsem informatsioon kavandatavatest ja teostamisel olevatest  riigihangetest ning kontaktinfo, mille kaudu on muuhulgas võimalik ühineda tehnilise dialoogiga, on leitav RIKi hangete veebilehel.
Info meie asutuse poolt varem korraldatud või korraldamisel olevate riigihangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankekord