PrintPDF Jaga

Riigihanked

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) 2023. aasta planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega 30 000 eurot (ilma km-ta) või rohkem:

Täpsem informatsioon kavandatavatest ja teostamisel olevatest ühishangetest ning kontaktinfo, mille kaudu on muuhulgas võimalik ühineda tehnilise dialoogiga, on leitav RIKi hangete veebilehel.
Info meie asutuse poolt varem korraldatud või korraldamisel olevate riigihangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankekord