Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Juriidilisele isikule

Juriidiline isik saab taustakontrolli tegemiseks küsida andmete väljastamist karistusregistrist, milleks tuleb esitada RIKile taotlus.

Riigilõivu saab tasuda pangaülekandega - asutuse päringu puhul ei saa seda teha e-toimiku süsteemis (riigilõivu tasumise info).

Riigilõivu maksmisest on vabastatud karistusregistri seaduse § 23 lg 6 kohaselt sama seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–11 nimetatud isikud ning arhiivist andmete väljastamise eest § 20 lõike 1 punktides 3–11 ja 13 nimetatud isikud.
Näiteks on riigilõivust vabastatud:

  • tööandja - isiku tööle või teenistusse võtmiseks isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimisel (turvaseadus § 23 lg 1, lõhkematerjali seadus § 16 lg 2 punktid 2, 3 jne, avaliku teenistuse seadus § 15 punktid 1, 2);
  • valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus - seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmisel;
  • lastekaitseseaduse tähenduses alaealiste lastega töötava isiku tööle võtmisel, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks (lastekaitseseadus § 20 lõiked 1-3).

Riigilõivu vabastamise aluse olemasolul tuleb taotluses välja tuua seaduslik alus päringu teostamiseks ja viide õigusaktile. Seadusliku aluse mittemärkimisel on nõutav riigilõivu tasumine, mis on eelduseks taotluse menetlusse võtmiseks.

Lisainfo:
E: [email protected]
T: +372 663 6359