Juriidilisele isikule

Juriidiline isik saab taustakontrolli tegemiseks küsida andmete väljastamist karistusregistrist, milleks tuleb esitada RIKile taotlus.

Riigilõivu saab tasuda pangaülekandega - asutuse päringu puhul ei saa seda teha e-toimiku süsteemis (riigilõivu tasumise info).

Riigilõivu maksmisest on vabastatud karistusregistri seaduse § 23 lg 6 kohaselt sama seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–11 nimetatud isikud ning arhiivist andmete väljastamise eest § 20 lõike 1 punktides 3–11 ja 13 nimetatud isikud.
Näiteks on riigilõivust vabastatud:

  • tööandja - isiku tööle või teenistusse võtmiseks isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimisel (turvaseadus § 23 lg 1, lõhkematerjali seadus § 16 lg 2 punktid 2, 3 jne, avaliku teenistuse seadus § 15 punktid 1, 2);
  • valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus - seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmisel;
  • lastekaitseseaduse tähenduses alaealiste lastega töötava isiku tööle võtmisel, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks (lastekaitseseadus § 20 lõiked 1-3).

Riigilõivu vabastamise aluse olemasolul tuleb taotluses välja tuua seaduslik alus päringu teostamiseks ja viide õigusaktile. Seadusliku aluse mittemärkimisel on nõutav riigilõivu tasumine, mis on eelduseks taotluse menetlusse võtmiseks.

Lisainfo:
E: [email protected]
T: +372 663 6359