Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

E-arvete saatmine

E-arveldaja kasutamine avalikule sektorile arvete saatmiseks on tasuta, eeldusel, et e-arveldajat on kasutatud riigiasutustele digiarvete koostamiseks ja saatmiseks ning teisi kandeid tehtud ei ole. Üksnes e-arvete saatmise puhul ei rakendu e-arveldaja keskkonnas ka haldustasu.

E-arveldajas saab avalikule sektorile saata e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. Keskkond on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikide e-arve operaatorite klientidele.

E-arveldaja kasutamiseks tuleb esmalt samas keskkonnas sõlmida leping. Lepingu saavad sõlmida aktsiaseltsi, osaühingu, tulundusühistu, usaldusühingu, täisühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse ja Euroopa äriühingu juhatuse liikmed ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Täiendav info e-arveldaja kaudu avalikule sektorile e-arvete edastamise kohta abiinfo lehel

Rahandusministeeriumi videojuhised:

E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara tehniline kasutajatugi (E-N 9.00 -17.00; R 9.00 -14.00):
tel: +372 6636374; e-mail: [email protected]