Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Riigi Teataja

Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse õigusaktid ja muud dokumendid. 

Riigi Teatajat annab välja Justiitsministeerium, majutab ja tehnilise toimimise eest vastutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).

Elektroonilise Riigi Teataja veebileht

Riigi Teataja võimalused

  • Riigi Teataja esilehel saab tutvuda värskelt ilmunuga ja leiab teavet peagi ilmuvate aktide kohta. 
  • Soovitud dokumendi leidmiseks saab kasutada otsingut. Otsing jaguneb: "otsing terviktekstidest" ja "otsing algtekstidest".
  • Kronoloogia võimaldab leida kindlal ajal avaldatud õigusakte.
  • Eelnõude otsing võimaldab otsida välja soovitud eelnõu ja vaadata selle menetluskäiku.
  • Kohtuistungi aja ja koha otsingu kaudu leiab kohtuistungi ja kohtulahendi avalikult teatavaks tegemise aja ja koha.
  • Kohtulahendite otsinguga leiab jõustunud kohtulahendeid.
  • Õigusuudiste osas saab lugeda avaldatud kohtu-uudiseid, seadusuudiseid ja muid õigusuudiseid.
  • E-postile teadete tellimiseks ja endale lingimärkmiku loomiseks tuleb registreeruda Riigi Teataja kasutajaks.

Riigi Teatajas avaldatakse kohtuotsuste kokkuvõtted, kaasa arvatud Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste kohtu otsuste kohta, erinevaid õigusuudiseid ning kasutada saab jõustunud kohtulahendite ja kohtuistungite toimumise teabe otsingut.

Õigusaktide eelnõude otsing võimaldab otsida juba vastuvõetud õigusaktide ja menetluses olevate eelnõude erinevaid menetlusetappe ja nende kaudu juurde pääseda kõikidele menetlusandmetele ja koostatud dokumentidele.