Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

E-abieluvararegister

Abieluvararegister on riiklik register, mida peetakse elektrooniliselt ja kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused.

Abieluvararegister sisaldab teavet abikaasade vahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris andmed puuduvad, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Registri lühitutvustus

  • Igaüks saab abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda abieluvararegistri veebilehel
  • Registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end päringusüsteemi sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID'ga. 
  • Andmetega tutvumine on abieluvararegistri veebilehel tasuta.
  • Abieluvararegistri registrikaardile kantud isikul on õigus saada registrist teavet selle kohta, kes on tema abieluvararegistri registrikaardiga tutvunud.
  • Abieluvararegistri dokumentidega on võimalik õigustatud huvi korral tutvuda ning neist väljatrükke saada ka notaribüroodes.
  • Registri veebilehel saab lisaks tutvuda registrikannete statistikaga.


Abieluvararegistrit peab Notarite Koda. Registrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel. Abieluvararegistrit arendab, hooldab ning majutab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).

E-abieluvararegistri kasutajatugi:
[email protected]
+372 680 3160
E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00