Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Ametlikud teadaanded

Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik veebilehekülg ja andmekogu, mille väljaandja on Justiitsministeerium. Teenust arendab ja haldab sama ministeeriumi IT-asutus, Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadaanded, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktist. 

Teadaanded avaldatakse peamiselt kahel eesmärgil:

  • üldsuse või huvitatud isikute teavitamiseks;
  • teabe konkreetsele isikule kättetoimetamiseks, kui seda ei ole võimalik muul viisil teha.

Teadaannete esitajaks võib olla nii eraisik kui ka asutus. Teadaande sisu eest vastutab selle esitaja.

Ametlike Teadaannete veebilehekülg on kõigile tasuta ligipääsetav ja uued teadaanded avaldatakse vastavalt nende esitamisele igal tööpäeval. E-teenus võimaldab tellida oma e-postile teavitusi teadaannete avaldamise kohta ja ühtlasi näha, kes on teiega seotud arhiveeritud teadaannetega tutvunud.

Ametlike Teadaannete veebilehel avaldatud teadaanded omavad õiguslikku tähendust.


Ametlike Teadaannete kasutajatugi:
[email protected]