Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Avaandmete API teenus

E-äriregistril on olemas avaandmete allalaadimise keskkond registriandmete suuremas mahus kasutamiseks digitaalselt või masinloetavas formaadis. 

Äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste avalikke andmeid saab alla laadida masinloetavas formaadis (JSON ja XML). 

Täiendavalt on teatud andmekomplektide puhul osa andmetest kättesaadavad CSV failina, näiteks lihtandmed ja majandusaasta aruannete failid.

Lisaks sisaldab e-äriregister avaandmete API ehk XML teenuseid, mida on täna kokku 16 ja mille kaudu on äriregistri andmed kättesaadavad reaalajas.

Nimetatud teenuste  kasutamiseks tuleb RIKiga sõlmida leping.

Täpsem info:


Esialgu on avaandmete kasutamiseks tehtud kättesaadavaks olemasolevad äriregistri API (XML) teenused, mida on tulevikus plaanis RIKi poolt uuendada. Oleme tänulikud, kui leiate hetke, et jagada meiega avaandmete API osas ettepanekuid teenuste edasiarendamiseks.