PrintPDF Jaga

Avaandmed

Ülevaate Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ja Justiitsministeeriumi masinloetavas formaadis avaandmetest (open data) koos asjakohaste viidetega andmetele leiate all toodud tabelist.
Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega

Avaandmete viimase versiooni avaldame vastavalt uuendamise sagedusele. Eesti riigi avaandmete ametlik portaal on http://opendata.riik.ee

Infosüsteem Avaandmete kirjeldus   Vorming Uuendamise sagedus Link
Ametlikud Teadaanded Ametlikud teadaanded, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks või mille avaldamine ei ole lõpetatud. XML, RTF, TXT Reaalajas URI-dena allalaetav https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing
Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) EMTAK tegevusalade koodid, nimetused ja selgitused ning erinõuete teave XML, ODF, CSV Reaalajas allalaetav https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx
Äriregister Äriregistri avalikud tasuta andmed [ettevõtja (ühingu) nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, staatus, aadress, link ettevõtja andmetele]. XML, CSV Kord päevas

http://avaandmed.rik.ee/andmed/ARIREGISTER/


Sisaldab andmeid nii äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta.

Kinnistusraamat Kinnistusraamatu avalikud tasuta andmed XML Kord nädalas http://avaandmed.rik.ee/andmed/KR/
Laevakinnistusraamat Kõik laevakinnistusraamatu avalikud andmed XML Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/LAEV/ 
Riigi Teataja Õigusaktid XML Kord nädalas http://avaandmed.rik.ee/andmed/ERT
Patendiameti andmebaasid Patendiameti avaandmed MySQL Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/PA/
Kohtulahendite register (KOLA) Enne 2006. aastat avaldatud kohtulahendi metaandmestik

XLSX

Ei uuendata http://avaandmed.rik.ee/andmed/KOLA/ 
Loomeliitude andmekogu Loomeliitude ja nende liikmete avalikud andmed XML Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/LLA/