PrintPDF Jaga

Avaandmed

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks.
Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega

Infosüsteem Avaandmete kirjeldus   Vorming Uuendamise sagedus Link
Ametlikud Teadaanded Ametlikud teadaanded, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks või mille avaldamine ei ole lõpetatud. XML, RTF, TXT Reaalajas URI-dena allalaetav https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing
Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) EMTAK tegevusalade koodid, nimetused ja selgitused ning erinõuete teave XML, ODF, CSV Reaalajas allalaetav https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx
Äriregister Äriregistri avalikud tasuta andmed [ettevõtja (ühingu) nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, staatus, aadress, link ettevõtja andmetele]. XML, CSV Kord nädalas

http://avaandmed.rik.ee/andmed/ARIREGISTER/


Sisaldab andmeid nii äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta.

Kinnistusraamat Kinnistusraamatu avalikud tasuta andmed XML Kord nädalas http://avaandmed.rik.ee/andmed/KR/
Laevakinnistusraamat Kõik laevakinnistusraamatu avalikud andmed XML Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/LAEV/ 
Riigi Teataja Õigusaktid XML Kord nädalas http://avaandmed.rik.ee/andmed/ERT
Patendiameti andmebaasid Patendiameti avaandmed MySQL Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/PA/
Kohtulahendite register (KOLA) Enne 2006. aastat avaldatud kohtulahendi metaandmestik

XLSX

Ei uuendata http://avaandmed.rik.ee/andmed/KOLA/ 
Loomeliitude andmekogu Loomeliitude ja nende liikmete avalikud andmed XML Kord kuus http://avaandmed.rik.ee/andmed/LLA/

*Avaandmete viimase versiooni avaldame vastavalt uuendamise sagedusele. 
Eesti riigi avaandmete ametlik portaal on http://opendata.riik.ee