PrintPDF Jaga

Avaandmed

Avaandmeteks nimetatakse kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud andmeid, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.

Infot, milliseid Registrite ja Infosüsteemide Keskuse vastutusel olevaid andmeid saab ilma piiranguta taaskasutada, leiate Eesti Avaandmete Teabeväravast .