Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Andmetega tutvumine

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Register sisaldab andmeid isikute väärtegude ja kuritegude eest mõistetud karistuste kohta. 

Karistusregistrisse kantud andmetega tutvumiseks on kaks võimalust:

Karistusregistri päring e-toimikust: 

Igaüks saab nii enda kui teiste isikute kohta iseseisvalt teha päringuid avalikus e-toimiku infosüsteemis

  • Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku kaudu antud volituse alusel.
  • Teise isiku kohta tehtud volituseta päring on tasuline (4.00 eurot) ja selle eest tuleb tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu.

E-toimiku väljavõte on mõeldud üksnes karistusandmetega tutvumiseks, ametlikku dokumenti sama keskkonna kaudu saada ei ole võimalik. 

Digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal registriteate taotlemine: 

Hetkel on  Karistusregistri teatiste väljastamise tähtajad tavapärasest pikemad, vabandame võimalike ebamugavuste eest. 

Kui Teil on vaja kolmandale osapoolele esitada ametlik dokument oma karistusandmete või nende puudumise kohta, on võimalik taotleda allkirjastatud registriteade. Selleks tuleb karistusregistrile saata täidetud taotlus e-posti teel ([email protected]) või paberkandjal aadressil: Lubja 4, 19081 Tallinn.
Tasulise päringu korral palume taotlusele lisada riigilõivu maksmist kinnitav dokumendi koopia.

Taotlus peab olema allkirjastatud paberil või digitaalselt (nõue tuleneb karistusregistri seaduse § 15 lg 2 punktist 6). Allkirjastamata taotlusi ei ole võimalik menetleda.

    Taotluste vormid:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ruumides vastuvõttu ei toimu ja taotlusi vastu ei võeta.


Karistusregistri kasutajatugi:
[email protected]
+372 663 6359
E-R 10:00-14:00