Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Andmetega tutvumine

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Register sisaldab andmeid isikute väärtegude ja kuritegude eest mõistetud karistuste kohta. 

Karistusregistrisse kantud andmetega tutvumiseks on kaks võimalust:

Karistusregistri päring e-toimikust: 

Igaüks saab nii enda kui teiste isikute kohta iseseisvalt teha päringuid avalikus e-toimiku infosüsteemis

  • Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku kaudu antud volituse alusel.
  • Teise isiku kohta tehtud volituseta päring on tasuline (4.00 eurot) ja selle eest tuleb tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu.

E-toimiku väljavõte on mõeldud üksnes karistusandmetega tutvumiseks, ametlikku dokumenti sama keskkonna kaudu saada ei ole võimalik. 

Digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal registriteate taotlemine: 

Kui Teil on vaja kolmandale osapoolele esitada ametlik dokument oma karistusandmete või nende puudumise kohta, on võimalik taotleda allkirjastatud registriteade. Selleks tuleb karistusregistrile saata täidetud taotlus e-posti teel ([email protected]) või paberkandjal aadressil: Lubja 4, 19081 Tallinn.
Tasulise päringu korral palume taotlusele lisada riigilõivu maksmist kinnitav dokumendi koopia.

Taotlus peab olema allkirjastatud paberil või digitaalselt (nõue tuleneb karistusregistri seaduse § 15 lg 2 punktist 6). Allkirjastamata taotlusi ei ole võimalik menetleda.

    Taotluste vormid:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ruumides vastuvõttu ei toimu ja taotlusi vastu ei võeta.


Karistusregistri kasutajatugi:
[email protected]
+372 663 6359
E-R 10:00-14:00