PrintPDF Jaga

Laevakinnistusraamat

Laevakinnistusraamatusse kantakse Eesti mere- ja siseveelaevad (sh kalalaevad), teisaldatavad ujuv-vahendid ning ehitatavad laevad. Lisaks laeva andmetele märgitakse sinna omandiõigus, laevahüpoteegid, kasutusvaldused ning keelumärked jms piirangud. Laevakinnistusraamatu andmed on õigusliku jõuga. Kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles peale laevakinnistusraamatusse kandmist.

Laevakinnistusraamatusse kantud andmetega saab elektrooniliselt tutvuda igaüks. Päringud laevakinnistusraamatust on TASUTA.

Veeteede korrashoiu ja laevade tehnilise järelevalve eest vastutab Transpordiamet, kust saab soovi korral lisaks laevakinnistusraamatule küsida väljatrükke. Laevakinnistusraamatu andmetega saab tutvuda ka notaribüroodes, samuti väljastavad samad asutused lipudokumente.