PrintPDF Jaga

Laevakinnistusraamat

Laevakinnistusraamatusse kantakse Eesti mere- ja siseveelaevad (sh kalalaevad), teisaldatavad ujuv-vahendid ning ehitatavad laevad. Lisaks laeva andmetele märgitakse sinna omandiõigus, laevahüpoteegid, kasutusvaldused ning keelumärked jms piirangud. Laevakinnistusraamatu andmed on õigusliku jõuga. Kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles peale laevakinnistusraamatusse kandmist.

Laevakinnistusraamat on elektrooniline.

Laevakinnistusraamatusse kantud andmetega saab tutvuda igaüks. Päringud Laevakinnistusraamatust on TASUTA.


Sisene Laevakinnistusraamatusse
Vaata nõuandeid laeva kinnistamiseks

Väikelaevu registreerib liiklusregister koos muude väikesõidukitega. Veeteede korrashoiu ja laevade tehnilise järelevalve eest vastutab veeteede amet. Seal on andmed ka riigilaevade ning välismaalt ajutiselt Eesti lipu alla toodud laevapereta prahitud laevade kohta.