Palume tagasisidet, kui suure tõenäosusega soovitaksid oma kogemuse põhjal RIKi veebilehte enda sõpradele või kolleegidele? Küsimusele saate vastata siin.

Aprilli algusest saab majandusaasta aruannete esitamise õigusi hallata ka riigiportaalis eesti.ee

Majandusaasta aruande sisestamiseks ja esitamiseks on jätkuvalt võimalik anda volitusi e-äriregistri majandusaasta aruannete esitamise portaalis, mille kaudu saadetakse aruanne äriregistrile. Veebruari alguses valmis aga uus keskne volituste haldamise infosüsteem Pääsuke, mis asub riigiportaalis eesti.ee ja pakub iseteeninduskeskkondade volituste haldamiseks hulganisti lisavõimalusi.

Ühe võimalusena saab juhatuse liige nüüdsest määrata eesti.ee volituste haldamise süsteemis halduri, kes haldab igapäevaselt juriidilise isiku erinevaid volitusi. Muuhulgas on võimalik haldurile anda ka õigus edasivolitamiseks. Volitusi saab anda nii füüsilisele kui juriidilisele isikule.

"Uue teenusega liidestumise peamine põhjus on see, et eesti.ee portaalis saab majandusaasta aruannete esitamisega seonduvalt anda volitusi ka juriidilistele isikutele, näiteks raamatupidamisbüroodele, kes seda oma igapäevatöös väga vajavad. Majandusaasta aruande esitamise keskkond seda täna ei võimalda," selgitas Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) null-aruandluse tiimijuht Aleksandr Beloussov.

Seejuures tõi Beloussov välja, et raamatupidamisbüroo volitamisel tuleb bürool omakorda teha enda töötajale nn edasivolitus, mille tulemusena saab juriidilise isiku volitatud esindaja konkreetse ettevõtja aruande sisestada.

"Kui raamatupidaja vahetub, on suureks plussiks kindlasti ka see, et ettevõtjal on võimalik muuta kõiki raamatupidajale antud erinevate e-keskkondade juurdepääsuvolitusi ühest kesksest kohast," täiendas Beloussov.

Majandusaasta aruandeid puudutava volituse tegemisel saab eesti.ee portaalis valida kahe rolli vahel: kas antakse õigus ainult aruandeandmeid sisestada või õigus nii andmeid sisestada kui aruannet esitada.

RIKi hallatav majandusaasta aruannete esitamise keskkond on esimene riigiportaaliväline infosüsteem, mis Pääsukesega liitus.

Pääsukese vastutav töötleja on Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

Keskse volituste haldamise infosüsteemi Pääsuke kohta leiab rohkem infot RIA kodulehelt Pääsukese nurgast.