PrintPDF Jaga

E-toimik


E-toimik on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud tsiviil-, haldus- , kriminaal- ja väärteomenetluse dokumendid, nendega seotud toimingud, muu andmestik ja protsessid.  E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule elektrooniliselt menetlusdokumente ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku. Näiteks võib üksikvanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata oma lapsele elatist või esitada  taotluse võla sissenõudmiseks võlgnikult.  Samuti saab kodanik  vaidlustada nõudeid ning otsuseid. Alates 2012. aastast peetakse e-toimikus ka karistusregistrit ning kasutajad saavad sinna elektrooniliselt päringuid teha.

E-toimikusse on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID'ga. Menetlusosalistele tagatakse süsteemi kaudu ligipääs ainult nendele kohtuasjadele, millega menetlusosaline otseselt seotud on.

Kiirvalikud:

E-toimiku kasutamisel tekkivate probleemide korral palume pöörduda kasutajatoe poole (E-N 9.00-17.00; R 9.00-14.00)
e-post: [email protected], telefon: +372 6636357


Sisene e-toimikusse

Vaata e-toimiku videot

 

  1. ID-kaardi küsimused
  2. Avaliku e-toimiku SLA
  3. Mis on e-toimik?
  4. Mis on Digitoimik?
  5. E-toimiku büroofunktsionaalsus

Alates 1. jaanuarist 2009 toimub maksekäsu kiirmenetlus üksnes elektrooniliselt ning sellest tulenevalt saab maksekäsu kiirmenetluse avaldusi esitada kohtule ainult e-toimiku portaali või infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu.
Euroopa Regionaalarengu Fond
Alates 1. jaanuarist 2009 menetleb maksekäsu kiirmenetluse avaldusi üksnes Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas asuv maksekäsukeskus.
Enne 01.01.2009 esitatud maksekäsu kiirmenetluse avaldused menetleb lõpuni see maakohus, kuhu avaldus esitati.