PrintPDF Jaga

Kinnistuportaal

Kinnistuportaal on keskkond, mis võimaldab nii koostada kui ka esitada kinnistamisavaldusi ja jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas. Kinnistuportaali saab kasutada sisenedes ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu.

Lisaks kinnistamisavaldustele saavad portaali kasutajad soovi korral koostada ja esitada määruskaebuseid tehtud kandemääruste peale, anda kinnistusraamatusse kande tegemiseks vajalikke nõusolekuid ning volitada kinnistamisavalduse esitamiseks.

Kiirvalikud:

Klienditugi: 680 3160, [email protected]

 

Sisene Kinnistuportaali
 1. e-äriregister
 2. e-kinnistusraamat
 3. Maa-amet
 4. Riigilõivuseadus
 5. Riigilõivud
 6. Juhendid

Portaal on mõeldud:

 • kodanikele
 • ettevõtetele, pankadele, advokaatidele
 • riigiasutuste töötajatele
 • kohaliku omavalitsuse töötajatele
 • kohtutäituritele, pankrotihalduritele jt

Registriga elektroonilise suhtlemise võimalust saavad kasutada kõik, kellel on vaja esitada kinnistamisavaldusi ning kes ei pea kinnistamisavaldusele lisama notariaalselt tõestatud vormis käsutustehingut. Viimasel juhul koostab ja esitab kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale notar.

Euroopa Regionaalarengu Fond