We would greatly appreciate it if you could take a few moments to review our website and share your thoughts. Please click on this link and let us know.

Kättetoimetamisportaal

Something went wrong.

Kättetoimetamisportaal on dokumentide üleandmise keskkond, mille kaudu saadavad olulisi dokumente Eesti riigiasutused, näiteks prokuratuur, kohtud ja väärteomenetlejad.

Portaal vahendab kättetoimetamiseks saadetud dokumendid otse adressaadini, et nendega oleks võimalik õigeaegselt tutvuda. Esialgu on kättetoimetamisportaalis võimalik tutvuda kohtu- ja kohtuvälise menetluse dokumentidega, kuid edaspidi on plaanis platvormiga liita ka teisi valdkondi.

Kättetoimetamise all ei peeta silmas tavalist kirjavahetust asutuse ja isiku vahel, vaid üksnes selliste dokumentide edastamist, millest tulenevad isikule kohustused (sh tähtajad). Sellisteks dokumentideks on näiteks kohtukutsed ja -lahendid, trahviotsused ja ettekirjutused.

Teade, et inimesel on kättetoimetamisportaalis tutvumiseks dokumente, saadetakse e-postile (sh [email protected] aadressile). Seni, kuni inimene pole talle saadetud dokumendiga tutvunud, ei saa ta kasutada infosüsteemi, kuhu toimingute tegemiseks siseneda soovis, vaid suunatakse edasi kättetoimetamisportaali.

Kättetoimetamisportaal loodi „Digiühiskonna arengukava 2030“ raames kokkulepitud tegevusena. Esimene etapp valmis Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse eestvedamisel, olles maailmas teadaolevalt esimene sarnane lahendus.